sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline

0943 53 13 31 - 0961523961

BĂNG KEO HÀ ĐÔNG

Băng keo vpp vàng
Băng keo vpp vàng
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo vpp trắng
Băng keo vpp trắng
Băng keo vpp trắng 1.5cm
Băng keo vpp trắng 1.5cm
Băng keo vpp các loại
Băng keo vpp các loại
băng keo màu mini
băng keo màu mini
băng keo màu cỡ đại
băng keo màu cỡ đạ...
băng keo màu 2.5cm
băng keo màu 2.5cm
băng keo màu 5.0cm
băng keo màu 5.0cm
băng keo màu 3.5cm
băng keo màu 3.5cm
băng keo màu các cỡ
băng keo màu các cỡ
Băng keo xốp 1.5
Băng keo xốp 1.5
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng keo đục các màu 5 cm
Băng keo đục các màu 5 c...
Băng keo OPP các loại
Băng keo OPP các loại
Băng keo trong 2.5cm
Băng keo trong 2.5cm
Băng keo trong 5cm
Băng keo trong 5cm
Băng keo giấy da bò
Băng keo giấy da bò
Băng keo giấy 3cm
Băng keo giấy 3cm
Băng keo 2 mặt các loại
Băng keo 2 mặt các loại
Băng keo điện 2cm
Băng keo điện 2cm
Băng keo in chữ
Băng keo in chữ
Băng keo vải xanh 5cm
Băng keo vải xanh 5cm
Băng keo nhôm 5cm
Băng keo nhôm 5cm
Băng keo nhôm 5cm
Băng keo nhôm 5cm